Hur du lånar litteratur och får kopior

Vi vill att du som inte tidigare undertecknat vårt låneavtal gör det innan du lånar böcker från VTI:s bibliotek. Detta gäller enbart enskilda personer och inte bibliotek. Du hittar låneavtalet här.

Våra adresser hittar du längst ned på sidan.

För att kopiera artiklar, bidrag till konferenser och liknande tar vi ut en avgift - se prislista nedan.

Vi lånar inte ut böcker till privatpersoner utanför Sverige. Lån till bibliotek utomlands är begränsade till bibliotek med vilka vi har etablerade kontakter.

Tidskrifter lånas inte ut. Om du önskar låna den publikation i vilken önskad artikel ingår, var vänlig ange detta med till exempel: "OBS - önskar låna hela publikationen". I annat fall skickar vi automatiskt en kopia på enbart artikeln.

 

Prislista för kopieservice
Gäller för tidskriftsartiklar upp till 20 sidor. Är artikeln längre debiteras 2:- för varje extrasida. Leverans sker med post
. Alla kostnader är inkluderade i priset.

SVERIGE OCH NORDEN
Vanlig leverans: SEK 100.00
Fax samma dag: SEK 200.00

ÖVRIGA LÄNDER

Vanlig leverans: EUR 20.00
eller 2½ IFLA vouchers
Faxas samma dag: EUR 30.00

Om du besöker oss kan du kopiera själv - avgiften är då 1 krona per sida.


Våra kontaktvägar

Telefon: 013 - 20 43 31

VTI
Bibliotek och informationscenter
581 95 Linköping

E-postadress: bibliotek@vti.se